utvikling.jpg

Sana utvikling

Stiftelsen SANA er morselskap for stiftelsens ulike virksomheter, og skal ivareta helheten og samordne arbeidet mellom selskapets ulike enheter.

 
 

Eget utviklingsselskap

Stiftelsen SANA er morselskap for stiftelsens ulike virksomheter, og skal ivareta helheten og samordne arbeidet mellom selskapets ulike enheter.

Det er opparbeidet mye kunnskap og kompetanse i selskapet, og dette ønsker man å videreutvikle. Sana har de siste årene sett det naturlig og nødvendig å etablere nye forretningsområder. Derfor er det etablert et eget utviklingsselskap, Sana Utvikling AS. Vi har hatt spesielt fokus på fremtidens omsorgstjenester, med utvikling av tjenestekonsepter som vi mener samfunnet trenger i årene som kommer.  Et eksempel på det er selskapet Velverd AS, som ble etablert i 2017.