FORMÅL

Vi styrker samfunn
lokalt og globalt

Stiftelsen SANA er en ideell, humanitær, politisk og religiøst nøytral stiftelse med fokus på mellommenneskelige verdier. Stiftelsen har også et internasjonalt og nyskapende perspektiv knyttet opp mot internasjonal bistand, forsoningsarbeid og konflikthåndtering.

I arbeidet med å etablere og drive aktiviteter som fremmer kontakt og forståelse mellom ulike grupper har SANA valgt drift av asylmottak som hovedarena.  Stiftelsen arbeider også med andre aktiviteter som er forenlig med stiftelsens visjon og verdier.