Mulighet for hvem?

Muligheter er viktige. Vi skal ta vare på dem. Vi skal gripe dem. Mennesker i sårbare situasjoner har ikke alltid mange muligheter. Muligheter kan være en luksus ikke alle har tilgang til. Et viktig spørsmål kan være hvem muligheten egentlig gjelder. Vi ser ikke på mennesker som en mulighet for vår egen del. Vårt mål er å gi mennesker muligheter, hjelpe dem til å se dem og benytte seg av dem. Derfor er vi organisert som en stiftelse og vårt overskudd går tilbake til vanskeligstilte områder i verden.

Våre kjerneverdier handler om medmenneskelighet. Der ligger vår mulighet.