Kontakt

 

Postadresse:
Postboks 423
4664 Kristiansand

Besøksadresse:
Markens gate 34
(6 etasje i Mjålandsbygget)

E-post: sana@sana.as
Telefon: 45 50 50 00

 
 

Bjørn Halvorsen

Administrerende direktør

E-post bjorn.halvorsen@sana.as

Telefon 40639530


Jørg Magne Tengesdal

Driftsansvarlig

E-post jmt@sana.as

Telefon 906 95 724

 

Randi Fjæreide

Adm.sekretær

E-post randif@sana.as

Telefon 96232429


Unni Kjørberg Mydland

Spesial Rådgiver

E-post unni.mydland@sana.as

Telefon 98871074