Kontakt

 

Postadresse:
Markens Gate 34
4612 Kristiansand S

Besøksadresse:
Markens gate 34
(6 etasje i Mjålandsbygget)

E-post: sana@sana.as
Telefon: 45 50 50 00

 
 

Administrasjon

Bjørn Halvorsen

Administrerende direktør

E-post bjorn.halvorsen@sana.as

Telefon 406 39 530


Asylmottak

LaRVIK Mottak

E-post larvikmottak@sana.as

Telefon 33 80 46 40

Lund Mottak

E-post lundmottak@sana.as

Telefon 51 40 24 80

 

Randi Fjæreide

Adm.sekretær

E-post randif@sana.as

Telefon 962 32 429


 

Unni Kjørberg Mydland

Spesial Rådgiver

E-post unni.mydland@sana.as

Telefon 988 71 074