Kontakt

 

Postadresse:
Postboks 423
4664 Kristiansand

Besøksadresse:
Gyldenløvsgate 11
(4 etasje i mållagbygget)

E-post: sana@sana.as
Telefon: 45 50 50 00

 
 

Bjørn Halvorsen

Administrerende direktør

E-post bjorn.halvorsen@sana.as

Telefon 40639530


Kristoffer Stensheim

Driftssjef

E-post kristoffer.stensheim@sana.as

Telefon 96232429


Unni Kjørberg Mydland

Spesial Rådgiver

E-post unni.mydland@sana.as

Telefon 98871074