gutt.jpg

Asylmottak

Stiftelsen SANA er en langsiktig og robust aktør innen asylbransjen. Siden 1999 har stiftelsen drevet asylmottak i nært samarbeid med UDI. 

 
 

Asylmottak siden 1999

Stiftelsen SANA er en langsiktig og robust aktør innen asylbransjen. Siden 1999 har stiftelsen drevet asylmottak i nært samarbeid med UDI. 

Dermed er stiftelsen blant de med lengst erfaring fra drift av asylmottak i Norge. Den faglige tyngden og erfaringen gjør stiftelsen til en solid samarbeidspartner med UDI. 

 

Store svingninger

De store svingningene i flyktningarbeidet stiller betydelige krav til aktørene. Det handler om sårbare mennesker. Under flyktningkrisen i 2015 var det en uforutsett topp i strømmen av flyktninger. Dette stilte krav til fleksibilitet og handlekraft. Siden har tallet på flyktninger sunket, og man har kunnet flytte fokus til gruppene som er kommet. 

 

Aktiv i DROF

Stiftelsen SANA er aktiv i DROF (Driftsoperatørforum). Dette er en interesseorganisasjon og høringsinstans for driftsoperatører som driver statlige mottak for asylsøkere.  DROF er også en høringsinstans innenfor mottaks- og integreringsarbeid i Norge, og arbeider for trygge og gode vilkår for asylsøkere under mottaksoppholdet.

 

Våre asylmottak

Asylsøkere som kommer til et SANA-mottak møtes med vennlighet og respekt. Vi er opptatt av å skape en god og aktiv hverdag for beboerne i den tiden det tar å få avklart status i Norge. 

SANA har tro på de mellommenneskelige idealene som finnes i et godt nabolag eller på en positiv arbeidsplass. Vi praktiserer disse idealene bevisst i det daglige møtet med beboere og medmennesker. Det er viktig for oss å bidra til et så normalt familie- og dagligliv for beboerne som de juridiske, økonomiske og praktiske rammene tillater.

 
 
 

I august 2018 har vi tre mottak i Norge:

 

ROGALAND
Lund

Mottaket er desentralisert og leier leiligheter/hus på 18 adresser i Moi Sentrum i Lund kommune. Det ble åpnet i januar 2002 og har en kapasitet på 130 plasser. I 2015/2016 ble det også drevet Enslig Mindreårig mottak med 30 plasser.

Beboerne nå er flest familier, men også enslige kvinner og menn.
Kontorene ligger i Moiveien 1 og 2.

 


 

VESTFOLD
Larvik

Mottaket er desentralisert. Beboerne bor i hus og leiligheter flere steder i kommunen, de fleste i sentrum og noen sentrumsnært med gode kollektivtilbud. Vi huser barnefamilier og enslige voksne med og uten barn. Larvik mottak ble startet i 2008 og har pr. i dag totalt 180 plasser.

Plassene er fordelt på to avdelinger; en ordinær avdeling med 105 plasser og en integreringsavdeling med 75 plasser.

Integreringsavdelingen er et pilotprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Larvik kommune, NAV og Kompetanse Norge. Prosjektet ledes av IMDI og testes ut på totalt 4 mottak i Norge i perioden, oktober 2016 – desember 2018.

Larvik kommune har lang og bred erfaring med integrering av flyktninger og asylsøkere. De leverer et meget godt og bredt tjenestetilbud og mottaket høster godt av et tett og godt samarbeid som er bygget opp gjennom 10 års drift. 

 
 
 

AUST-AGDER
Lillesand

Sana Lillesand Statlige mottak for asylsøkere startet opp 1. januar 2002. De har plass til 150 personer.