Vi ser ikke på mennesker
som muligheter. 

Vi ser på muligheter for mennesker

 
 
 
 
sana-top-03.jpg

Vi støtter mangfold og utvikling.

 
 
 
 
gutt.jpg

Asylmottak

Stiftelsen SANA er en langsiktig og robust aktør innen asylbransjen. Siden 2002 har stiftelsen drevet asylmottak i nært samarbeid med UDI.

Les mer →

 
utvikling.jpg

Utvikling

Stiftelsen SANA er morselskap for stiftelsens ulike virksomheter, og skal ivareta helheten og samordne arbeidet mellom selskapets ulike enheter.

Les Mer →