Lund


Sana Lund Statlige mottak for asylsøkere ligger i Lund kommune i Rogaland fylke.
Mottak Lund startet opp 1. februar 2002 og kan i dag huse 130 personer.

Adresse:
Moiveien 1
4460 Moi

Besøksadresse:
Moiveien 1

Telefon: 51 40 24 80
Telefax: 51 40 24 81
E-post:lund@sana.as