Lillesand


Sana Lillesand Statlige mottak for asylsøkere startet opp 1. januar 2002.
De har plass til 150 personer.

Adresse:
Storgata 18
4790 Lillesand

Telefon: 37 27 59 00
Telefax: 37 27 59 01
E-post: lillesand@sana.as