Larvik


Larvik mottak er et desentralisert mottak med boliger spredt i hele Larvik kommune, i normale boligområder.

Kontoret ligger Sigurdsgate 7 hvor vi tar i mot beboere, driver saksbehandling, møter, informasjonsprogram og annen veiledning.

Mottaket har en kapasitet på 165 plasser, og har eksistert siden 2008.

Adresse:

Sigurdsgate 7
3256 Larvik 

Telefon:33 80 46 40
E-post: larvik@sana.as
Vakt telefon 22 57 73 26 (kun ved akutte hendelser utenom åpningstid)