Arc-Kenya


ARC-Kenya er en idealistisk, uavhengig humanitær organisasjon som arbeider i nært samarbeid med partnere som er involvert i fattigdomsbekjempelse, lokal utvikling og forsoningsprosesser på tvers av alle grenser i livet. ARC-Kenya ønsker å forbedre og styrke verdibasert forståelse, læring og samarbeid.

ARC-Kenya har som mål å bli en innovativ aktør i å transformere livene til de mindre heldige for å bekjempe fattigdom i noen form det skjer. Vi tror på endringer, utvikling og forbedring gjennom gjensidig utveksling av ideer, inspirasjon, menneskelige ressurser og erfaring. Fattigdom er ofte en «State of Mind». Co-operasjoner i endring fattigdom fremme kulturer, tradisjoner og vaner er grunnleggende verdier.

ARC-Kenya mener at alle mennesker har samme iboende verdier og at vi alle har store muligheter når det gjelder å utvikle våre ressurser, samfunn og oss selv. For å oppfylle vårt potensial for kreativitet og handling må vi samarbeide, forbedre og styrke forståelse og læring mellom mennesker i Nord og Sør. ARC-Kenya fokuserer på sosial rettferdighet, empowerment og økonomisk uavhengighet.

ARC-Kenya fremmer deling av erfaringer fra vår nasjonale, politiske og så CIO-kulturelle kontekster, for å skape institusjonelt samarbeid og læringsprosesser mellom våre samarbeidspartnere, i våre organisasjoner, og i nettverket vårt.

Mer informasjon på nettsiden, som er på engelsk.